ATATÜRK KÖŞESİ
Atatürk'ün İlkeleri

1) Cumhuriyetçilik
Atatürk'ün belirlemiş olduğu ilk ilkelerden bir tanesidir. Atatürk ilkelerini temsil eden bir ilkedir. Türkiye devletinin yönetim biçimini belirlemiştir. Atatürk ilkeleri arasında en önde giden ilke Cumhuriyetçilik ilkesidir. Cumhuriyetçilik ilkesinde milli irade esas egemendir.

2) Devletçilik
Devleti temel olarak ön planda tutan bir ilkedir. Devletçilik ilkesi sosyal ve ekonomik alanda devleti kalkındırmayı amaçlayan bir ilkedir. Devletçilik ilkesinde devletler arasında teşkilatlanma da ön plandadır.

3) Halkçılık
Halkın kendi kendini yönettiği ilkeye denmektedir. Halkçılık ilkesinde halkın refah seviyesinin de yüksek olması önemlidir. Kanunlar önünde bu ilkeye göre herkes eşittir. Kanunlar herkese eşit olarak uygulanır. Kimseye sahip olduğu unvan için imtiyaz tanınmaz.

4) İnkılapçılık
Devrimcilik olarak da bilinir. Atatürk'ün yapmış olduğu devrimlere inkılaplar denmektedir. Geleceğe dönük bir düşünce sistemi olan düşünce fikrine ve ilkesine inkılapçılık denmektedir.

5) Milliyetçilik
Kültür milliyetçiliği ilkesine denmektedir. Milliyetçilik Türk milletinin birliği ve beraberliğini lanse etmektedir. Milli bilincin farkına varılması ve Türk dilinin korunmasını amaçlar.

6) Laiklik
Din ve devlet işlerinin ayrılmasına laiklik denmektedir.